ดอกเบี้ยรถมือสองและงวดในการผ่อนชำระ

ดอกเบี้ยรถมือสองและงวดในการผ่อนชำระ

ทุกวันนี้รถยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่ว่าการทำธุรกิจหรือเปิดกิจการรูปแบบใด แน่นอนว่าเราจะต้องใช้รถในการขนย้ายสิ่งของ รวมทั้งการใช้รถเพื่อไปติดต่อประสานงานในการทำธุรกิจของเราด้วย หากใครที่ไม่มีรถ จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ดี ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งอาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากพาร์ทเนอร์ เพราะรถเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะของเรา หากคนที่ไม่มีรถ แน่นอนว่าโอกาสที่จะได้รับการตกลงร่วมทำธุรกิจร่วมกันนั้นมีโอกาสน้อยกว่าคนที่มีรถขับ แต่หากใครที่ต้องการประหยัดต้นทุนหรือประหยัดค่าใช้จ่ายจริงๆ แนะนำว่าลองเลือกซื้อรถมือสองแทนก็ได้ เพราะว่าดอกเบี้ยรถมือสองก็ไม่ได้สูง ภาครัฐต้องการผลักดันให้คนที่มีกิจการให้มีโอกาสที่จะมีรถขับเป็นของตนเองมากขึ้น โดยอยากเน้นให้เลือกซื้อเป็นรถมือสอง เพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดทรัพยากร เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะไม่ว่ารถคันเก่าหรือรถคันใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกัน

Car Drifting – Pattaya, Thailand


อัตราดอกเบี้ยรถมือสองในปัจจุบัน เราสามารถกู้ซื้อรถมือสองได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการซื้อรถมือหนึ่ง ด้วยมาตรการการผลักดันให้คนไทยซื้อใช้ของมือสองมากขึ้น ทำให้เราถูกคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 ต่อปีเท่านั้นเอง ถือว่าช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยรถมือสองนั้นถูกลงกว่าเมื่อก่อนมาก และยังมีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะลดต่ำลงมาอีก ทำให้เรามีโอกาสที่จะซื้อรถเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยแพง คนทั่วไปจึงใช้โอกาสนี้ในการซื้อรถมาใช้สักคน โดยแนะนำว่าไม่ควรเน้นการผ่อนชำระในระยะยาว เพราะว่าการผ่อนชำระในระยะยาวนั้น ดอกเบี้ยรถมือสองมักจะไม่คงตัว อาจจะทำให้เราโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นได้มากกว่าคนที่เลือกผ่อนชำระในระยะที่สั้นกว่า โดยเราสามารถเลือกผ่อนชำระได้ที่ 12 งวด หรือ 24 งวด หรืออาจผ่อนชำระ 48 – 60 งวดก็ได้ขึ้นอยู่กับการขอกับธนาคารว่าเราพอไหวที่เท่าไหร่ แม้ว่าการผ่อนชำระด้วยจำนวนงวดมากๆนั้น อาจทำให้เราชำระเงินต่อเดือนน้อยกว่า แต่อย่าลืมว่าเราจะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ และอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้คงตัวหรือเท่าเดิมตลอดเวลา ธนาคารกลางก็อาจจะปรับขึ้นลงดอกเบี้ยให้เกิดความผันผวนได้ตลอดเวลา เราจึงจำเป็นที่จะต้องรีบผ่อนให้หมดในจำนวนงวดไม่มาก เพื่อลดภาระดอกเบี้ยลง รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต เพียงเท่านี้เราก็จะผ่อนรถได้อย่างสบายใจแล้ว